Onze dochteronderneming Indigo Brabant biedt behandeling en begeleiding bij psychische problemen die minder complex van aard zijn dan de problematiek die we bij GGz Breburg behandelen. Indigo helpt mensen door heel Nederland: jong en oud, man en vrouw, gelovig en ongelovig.

Meer informatie

Op de website van Indigo vind je meer informatie, zoals locaties, het behandel- en cursusaanbod.