Op 1 januari 2022 is Indigo Brabant onderdeel geworden van GGz Breburg. Indigo Brabant biedt behandeling en begeleiding bij psychische problemen die minder complex van aard zijn dan de problematiek die we bij GGz Breburg behandelen.

Mentaal gezondheidscentrum

Het volledige cursus- en behandelaanbod van Indigo Brabant vindt vanaf nu plaats in het Mentaal Gezondheidscentrum. Meer informatie vind je op de pagina van het Mentaal Gezondheidscentrum.