De crisisdienst van GGz Breburg staat samen met verwijzers garant voor spoedeisende psychiatrische hulp in de regio. Verwijzers schatten in of er psychiatrische problemen meespelen in een crisissituatie; zij schakelen indien nodig onze crisisdienst in.

Onze crisisdiensten in Tilburg en Breda zijn 24 uur per dag bereikbaar en werken intensief samen met 112, de huisartsenpost, politie, de PAAZ-afdeling in het ziekenhuis en verslavingsinstelling Novadic Kentron.

Stabiliseren

De kerntaak van onze crisisdienst is crisisinterventie: alle acties zijn erop gericht een persoon of situatie zo snel mogelijk te stabiliseren, waarna behandeling mogelijk wordt. Daarnaast is de crisisdienst beschikbaar voor consultatief overleg met verwijzers en andere samenwerkingspartners.

De telefoonnummers van onze crisisdienst zijn bekend bij onze verwijzers. Omdat alleen zij onze crisisdienst kunnen inschakelen, vermelden we de telefoonnummers niet op onze website.