Hier vind je een overzicht van de gerealiseerde toegangstijden. Let op: deze tijden zijn gemiddelde toegangstijden over de afgelopen twee maanden.

De verwachte toegangstijden vind je hier.

Hieronder worden, conform de landelijke regelgeving, de gemiddelde gerealiseerde toegangstijden per regio en per onderwerp weergegeven over de afgelopen twee maanden.

Breda

Tijd in weken

 Tijd tussen aanmelding en 1e intakecontact                              

 Tijd vanaf 1e intakecontact tot start behandeling

Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen

29

10

Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen

1

1

Bipolaire-stemmingsstoornissen

-

5

Depressieve-stemmingsstoornissen

7

3

Angststoornissen 11

6

Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen

30

10

Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen

14

5

Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen

1

5

Voedings- en eetstoornissen

10

12

Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen

7

5

Neurocognitieve stoornissen

-

-

Persoonlijkheidsstoornissen

7

11

Andere problemen die een reden van zorg kunnen zijn

-

-

Restgroep

-

-

Geen diagnose of basis ggz

15 2

 

   

Tilburg

Tijd in weken

 Tijd tussen aanmelding en 1e intakecontact

  Tijd vanaf 1e intakecontact tot start behandeling

Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen

28

5

Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen

5

3

Bipolaire-stemmingsstoornissen

3

2

Depressieve-stemmingsstoornissen

10

5

Angststoornissen

11

5

Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen

3

4

Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen

12

6

Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen

-

14

Voedings- en eetstoornissen

6

6

Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen

9

4

Neurocognitieve stoornissen

3

3

Persoonlijkheidsstoornissen

8

9

Andere problemen die een reden van zorg kunnen zijn

-

-

Restgroep

5

11

Geen diagnose of basis ggz

11 5

 

Deze cijfers zijn geactualiseerd per:  3 maart 2023.