Hier vind je een overzicht van de gerealiseerde toegangstijden. Let op: deze tijden zijn gemiddelde toegangstijden over de afgelopen twee maanden.

De verwachte toegangstijden vind je hier.

Hieronder worden, conform de landelijke regelgeving, de gemiddelde gerealiseerde toegangstijden per regio en per onderwerp weergegeven over de afgelopen twee maanden.

Breda

Tijd in weken

 Tijd tussen aanmelding en 1e intakecontact                              

 Tijd vanaf 1e intakecontact tot start behandeling

Aandachtstekort en gedrag

13

12

Pervasief (incl. autisme)

48

7

Overige stoornissen kindertijd

-

-

Delirium dementie en overig

-

-

Alcohol gebonden

17

2

Overige aan middel gebonden stoornissen

12

6

Schizofrenie

4

2

Somatoforme stoornissen

11

6

Depressie

8

4

Bipolair en overig

4

5

Angst

12

6

Trauma

16

9

Persoonlijkheid

8

10

Eetstoornissen

4

21

     

Tilburg

Tijd in weken

 Tijd tussen aanmelding en 1e intakecontact

  Tijd vanaf 1e intakecontact tot start behandeling

Aandachtstekort en gedrag

12

9

Pervasief (incl. autisme)

49

7

Overige stoornissen kindertijd

8

9

Delirium dementie en overig

0

-

Alcohol gebonden

6

5

Overige aan middel gebonden stoornissen

-

12

Schizofrenie

4

2

Depressie

9

6

Bipolair en overig

8

5

Angst

14

11

Trauma

12

8

Persoonlijkheid

7

6

Somatoforme stoornissen (incl. CLGG)

31

10

Eetstoornissen

5

8

     

Waalwijk 

Tijd in weken                

 Tijd tussen aanmelding en 1e intakecontact

  Tijd vanaf 1e intakecontact tot start behandeling

Schizofrenie

4

5

Somatoforme stoornissen

1

-

Depressie

1

3

Angst

-

6

Bipolaire stoornissen

-

-

Persoonlijkheid

-

-

Trauma

9

-

Pervasief (incl. autisme)

8 4

 

   

Deze cijfers zijn geactualiseerd per:  10 januari 2022.