Hier vind je een overzicht van de gerealiseerde toegangstijden. Let op: deze tijden zijn gemiddelde toegangstijden over de afgelopen twee maanden.

De verwachte toegangstijden vind je hier.

Hieronder worden, conform de landelijke regelgeving, de gemiddelde gerealiseerde toegangstijden per regio en per onderwerp weergegeven over de afgelopen twee maanden.

Breda

Tijd in weken

 Tijd tussen aanmelding en 1e intakecontact                              

 Tijd vanaf 1e intakecontact tot start behandeling

Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen

23

12

Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen

4

4

Bipolaire-stemmingsstoornissen

2

1

Depressieve-stemmingsstoornissen

8

3

Angststoornissen 12

5

Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen

26

0

Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen

14

4

Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen

16

8

Voedings- en eetstoornissen

7

9

Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen

-

-

Neurocognitieve stoornissen

-

7

Persoonlijkheidsstoornissen

10

13

Andere problemen die een reden van zorg kunnen zijn

-

-

Restgroep

4

3

Geen diagnose of basis ggz

14 3

 

   

Tilburg

Tijd in weken

 Tijd tussen aanmelding en 1e intakecontact

  Tijd vanaf 1e intakecontact tot start behandeling

Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen

17

6

Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen

9

2

Bipolaire-stemmingsstoornissen

9

2

Depressieve-stemmingsstoornissen

10

5

Angststoornissen

7

4

Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen

11

4

Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen

19

8

Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen

22

8

Voedings- en eetstoornissen

3

10

Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen

9

6

Neurocognitieve stoornissen

-

17

Persoonlijkheidsstoornissen

12

11

Andere problemen die een reden van zorg kunnen zijn

17

-

Restgroep

9

4

Geen diagnose of basis ggz

13 4

 

Deze cijfers zijn geactualiseerd per:  8 november 2022.