Hier vind je een overzicht van de gerealiseerde toegangstijden. Let op: deze tijden zijn gemiddelde toegangstijden over de afgelopen twee maanden.

De verwachte toegangstijden vind je hier.

Hieronder worden, conform de landelijke regelgeving, de gemiddelde gerealiseerde toegangstijden per regio en per onderwerp weergegeven over de afgelopen twee maanden.

Breda

Tijd in weken

 Tijd tussen aanmelding en 1e intakecontact                              

 Tijd vanaf 1e intakecontact tot start behandeling

Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen

18

8

Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen

3

1

Bipolaire-stemmingsstoornissen

-

-

Depressieve-stemmingsstoornissen

11

3

Angststoornissen 17

3

Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen

4

2

Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen

12

6

Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen

14

2

Voedings- en eetstoornissen

3

11

Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen

12

6

Neurocognitieve stoornissen

-

-

Persoonlijkheidsstoornissen

9

13

Andere problemen die een reden van zorg kunnen zijn

-

-

Restgroep

7

4

Geen diagnose of basis ggz

13 4

 

   

Tilburg

Tijd in weken

 Tijd tussen aanmelding en 1e intakecontact

  Tijd vanaf 1e intakecontact tot start behandeling

Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen

33

10

Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen

5

2

Bipolaire-stemmingsstoornissen

7

4

Depressieve-stemmingsstoornissen

11

7

Angststoornissen

11

4

Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen

31

12

Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen

15

8

Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen

14

15

Voedings- en eetstoornissen

3

9

Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen

5

14

Neurocognitieve stoornissen

7

4

Persoonlijkheidsstoornissen

17

12

Andere problemen die een reden van zorg kunnen zijn

-

-

Restgroep

8

7

Geen diagnose of basis ggz

12 5

 

Deze cijfers zijn geactualiseerd per:  8 december 2023.