Als je herstelt van een psychiatrische aandoening, is het extra belangrijk om te kunnen terugvallen op je vertrouwde omgeving. Je herstelt sneller als je zo gewoon mogelijk leeft en zoveel mogelijk deelneemt aan de dagelijkse dingen. Daarom is GGz Breburg met vele andere partners aanwezig in de wijk. Meer dan 95% van onze cliënten woont immers gewoon thuis.

Een aantal van onze activiteiten zijn rechtstreeks verbonden aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet zorgt ervoor dat dat iedereen kan meedoen in zijn eigen wijk, dorp of stad. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering, daarom denken we actief mee met de gemeente over het vertalen van signalen naar nieuw Wmo-beleid. Daarnaast investeren we met Indigo in preventie en kunnen verwijzers ons om consultatie en advies vragen.

Bemoeizorg

Voor mensen die ondanks hun zorgwekkende situatie niet zelf om zorg vragen of zelfs zorg mijden, ontwikkelden we onder regie van gemeenten en samen met andere partners bemoeizorg. Vaak gaat het om een combinatie van schulden, verslaving, vervuiling, eenzaamheid, dakloosheid en psychiatrische problemen. Met bemoeizorg proberen we deze mensen te vinden, binden en (uiteindelijk) toe te leiden naar passende hulp of zorg. Hiervoor hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt met veiligheidshuizen, zorghuizen, buurtnetwerken en buurtregie. We hebben bemoeizorgteams in Tilburg en Breda, zij zijn zeer vasthoudend. 

MASS: Maatschappelijk Steunsystemen

In de regio Breda regisseert GGz Breburg een aantal maandelijkse casuïstiekoverleggen om mensen met complexe problemen in hun eigen omgeving te helpen. GGD-West-Brabant, Novadic-Kentron, de thuiszorg, gemeenten, woningbouwcorporaties, de sector Verstandelijk Gehandicapten, Maatschappelijk werk en de politie nemen hieraan deel. We bespreken individuele gevallen en spreken meteen af wie actie onderneemt. 

Pilot met Toegang Tilburg 

In oktober 2022 start een pilot voor hulp aan cliënten met een meer complexe hulpvraag. Er komt een speciaal geïntegreerd team met de naam FACT+ Tilburg Centrum. Daarin werken Toegang Tilburg en het team FACT Centrum Oost van GGz Breburg intensief samen. Als team FACT+ Tilburg Centrum gaan zij passende zorg en ondersteuning inzetten voor de EPA doelgroep. De pilot vindt plaats in het centrum van Tilburg. Lees meer over de pilot > 

Meer informatie

Lees meer over onze FACT- en VIP-teams.