Soms hebben cliënten een hoog complexe ggz-zorgvraag waarmee ze momenteel niet op de juiste plek terecht kunnen. Voor deze cliënten is de regiotafel hoogcomplexe ggz gestart. Het gaat om mensen voor wie -ondanks hulp van aanbieders en zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar - geen passend hulpverleningsaanbod is gevonden. Bijvoorbeeld omdat ze meerdere aandoeningen hebben of verschillende typen zorg tegelijkertijd nodig hebben. Daarnaast hebben zij problemen op meerdere levensgebieden zoals werk en inkomen.

Ggz Breburg is door ministerie van VWS verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van de regionale meldpunt functie en coördinatie van de regio tafel in het kader van plan van aanpak toegankelijkheid en beschikbaarheid hoogcomplexe ggz. Het gaat hierbij om de regio Noord-Brabant inclusief Zeeland met 6 specialistische ggz-aanbieders.

Het gaat om patiënten met hoog complexe problematiek en betreft naar verwachting 250-300 mensen (landelijk), met de volgende kenmerken:

  • Cliënten met meerdere vervlochten psychiatrische aandoeningen
  • Behandeldoelstelling in aanwezig én realiseerbaar
  • Samenhang met meerdere stoornissen i.c.m. systemische problematiek / meerdere levensdomeinen
  • Dreiging ernstig gevaar voor lichamelijke schade en/of overlijden
  • Er is al een aantal (specifieke) behandelingen uitgevoerd
  • Uitzonderlijk behandelregime is nodig om gevaar te voorkomen en de behandeling in gang te zetten
  • Zorg is schaars, intensief, duur, aanbod niet makkelijk op te schalen (maatwerk staat centraal)

Aanmelden

Wanneer na bespreking op een lokale overlegtafel en/of na zorgbemiddeling door zorgverzekeraar niet heeft geleid tot een passende oplossing kan een verwijzer een geanonimiseerde aanmelding doen via aanmeldpunthoogcomplexezorg@ggzbreburg.nl. De coördinator hoogcomplexe zorg triageert de melding inhoudelijk op regionaal vastgestelde criteria en zal contact opnemen met verwijzer over de formele aanmeldprocedure. Op basis van woonplaats van de cliënt wordt de melding doorgezet naar de aangewezen coördinator hoogcomplexe zorg van de ggz-aanbieder in de regio.