We begrijpen als geen ander dat je snel geholpen wilt worden. Door zo efficiënt mogelijk te werken en waar nodig tijdelijk extra behandelaren in te zetten, lukt het ons de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Toch geldt voor een aantal behandelingen helaas nog steeds een wachttijd.

Hier vind je een overzicht van de wachttijden. Let op: deze tijden zijn gemiddelde wachttijden over de afgelopen twee maanden. Er kunnen altijd dingen gebeuren waardoor de wachttijd voor jou korter of (helaas) langer wordt. Het is dus slechts een inschatting. Je verwijzer kan via het systeem ZorgDomein de actuele wachttijden zien. In het overzicht staan twee wachttijden genoemd:

  • Aanmeldwachttijd: dit is het aantal weken dat je gemiddeld moet wachten totdat je voor een intakegesprek kunt komen.
  • Behandelwachttijd: dit is het aantal weken dat je gemiddeld moet wachten van de intake tot de start van de behandeling. Soms komt dat omdat er na de intake nog een extra onderzoek moet worden gedaan, maar vaak duurt het ook even voordat er plek is bij een bepaalde behandelvorm. 

Wachtlijstbemiddeling

Alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen afgesproken dat er een maximum moet zijn aan de tijd dat je moet wachten op zorg. Binnen 4 weken vanaf je eerste contact moet je een intakegesprek krijgen en binnen 10 weken vanaf de intake moet je behandeling starten. Helaas halen wij deze normen niet altijd. Kunnen we je niet snel genoeg helpen? Dan kun je bij je zorgverzekeraar terecht voor wachtlijstbemiddeling. Die kan ervoor zorgen dat je op een andere plek sneller terecht kunt. Bekijk de video van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) voor meer informatie:

Crisis? Geen wachttijd

Als er sprake is van een crisissituatie, dan hoef je nooit te wachten op zorg. Onze crisisdienst is altijd bereikbaar. Bij acuut (dreigend) gevaar bel je 112, de hulpdiensten kunnen onze crisisdienst dan inschakelen. 

Hieronder worden de wachttijden per regio en per onderwerp weergegeven.

Breda

Wachttijd in weken

 Aanmeldwachttijd

 Behandelwachttijd

Aandachtstekort en gedrag

14

3

Pervasief (incl. autisme) 8 3
Overige stoornissen kindertijd 11 1
Delirium dementie en overig - -
Alcohol gebonden - -
Overige aan middel gebonden stoornissen - -
Schizofrenie 5 0
Depressie 9 3
Bipolair en overig - -
Angst 12 3
Persoonlijkheid 13 3
Eetstoornissen 2 3
     

Tilburg

Wachttijd in weken

 Aanmeldwachttijd

 Behandelwachttijd

Aandachtstekort en gedrag

8

2
Pervasief (incl. autisme) 8 3
Overige stoornissen kindertijd 5 5
Delirium dementie en overig 6 3
Alcohol gebonden - -
Overige aan middel gebonden stoornissen - -
Schizofrenie - -
Depressie 6 3
Bipolair en overig 5 4
Angst 6 2
Persoonlijkheid 12 2
Somatoforme stoornissen (incl. CLGG) 21 4
Eetstoornissen 2 5
   

 

     

Waalwijk 

Wachttijd in weken                

Aanmeldwachttijd

 Behandelwachttijd

Schizofrenie

-

-
Depressie - -
Angst - -
Persoonlijkheid -

-

     

Deze cijfers zijn geactualiseerd per:  8 februari 2019.

Per zorgaanbod binnen Jeugd verschilt de wachttijd van 0 tot 3 maanden. Voor al onze klinische behandelingen is er geen wachttijd. Het centrum zet zich erg in om de wachtlijst steeds verder in te korten. Houd deze pagina in de gaten, als er ontwikkelingen zijn zullen wij dat ook hier vermelden.