Omdat we het zeer belangrijk vinden dat kinderen en jongeren zich (ondanks hun psychiatrische problemen) zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, zetten we zorgbemiddelaars in. Zij zorgen ervoor dat jongeren tot en met 23 jaar zo snel mogelijk de juiste hulp krijgen.

Je jeugd draag je je hele leven met je mee – vanuit die gedachte zetten we ons extra in voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun ouders. Ieder kind moet de kans hebben zich veilig te ontwikkelen, te dromen over zijn toekomst en op te groeien tot een gezonde volwassene. Kinderen en ouders die daar hulp bij nodig hebben, hebben het recht om gezien en gehoord te worden. Goede samenwerking tussen alle ketenpartners is essentieel om zorg te leveren die aansluit bij het kind en het gezin.

Aanmeld en Expertiseteam Jeugd

Onze professionals weten de weg naar ketenpartners zoals Sterk Huis, scholen en wijkteams. Ze helpen gemeenten, huisartsen, de Centra voor Jeugd en Gezin en andere partners met al hun vragen over het zorgaanbod, de verwijzing en eventuele spoedbehandeling. Ze zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 – 13:00 uur bereikbaar via (088) 016 62 02, maar je kunt ze ook mailen: aanmeldteamjeugd@ggzbreburg.nl

Verwijzers kunnen jongeren op twee manieren bij ons aanmelden.