Voor familie en naasten

Voor familie en naasten

Familievertrouwenspersoon (FVP)

De zorg voor een familielid of naaste met een psychiatrische aandoening kan veeleisend en zwaar zijn. Je kunt hierbij steun krijgen van de familievertrouwenspersoon (FVP). De familievertrouwenspersoon ondersteunt je in relatie tot het zorgproces. Hij doet dit in nauw overleg en samenwerking met jou.

Familieraad

Naast de Cliëntenraad heeft GGz Breburg een Familieraad. Deze is de belangenbehartiger voor de familie van cliënten. De familieraad let in het bijzonder op de cliënten die niet in staat zijn zelf voor hun eigen belang op te komen.

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.