Aanmelden van cliënten

Verwijzers

Dat kan op twee manieren:

  1. ZorgDomein
    Bent u aangesloten op ZorgDomein, dan kunt u ZorgDomein gebruiken. U kiest binnen ZorgDomein na ‘doorverwijzen’ voor de optie ‘psychiatrie/ggz’.

  2. Digitaal verwijsformulier
    Bent u niet aangesloten op Zorgdomein, dan kunt u uw patiënt verwijzen via een digitaal formulier. Hiervoor dient u wel eerst in te loggen in de beveiligde omgeving verwijzen.ggzbreburg.nl. Heeft u nog geen account? Vraag een account aan

Jeugd

Voor meer informatie over het aanmelden van Jeugd door verwijzers, lees hier verder. 

Wat gebeurt er daarna?

Wat er gebeurt als u uw patiënt naar ons heeft verwezen, leest u hier.

Informeer uw patiënt

Om de aanmeldprocedure voor iedereen duidelijk te laten verlopen, is het prettig als u uw patiënt bij een verwijzing informeert over de werkwijze. Uw cliënten kunnen deze informatie uiteraard ook nalezen op onze website.

Spoed en crisisaanmeldingen

Lees op deze pagina de procedure.

Kosten

Lees hier meer over kosten en eigen bijdrage.

Wachttijden

Voor bepaalde behandelingen bij GGz Breburg krijgt u te maken met een wachttijd.

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.