Consultatie

Verwijzers

Wat is consultatie?

Onder consultatie verstaan wij het beantwoorden van een concrete vraag betreffende een specifieke patiënt. Afhankelijk van uw vraag komen wij telefonisch al tot een antwoord, of zien we de patiënt eenmalig voor een onderzoek. Ons streven is u dusdanig van dienst te kunnen zijn dat doorverwijzing in principe niet nodig is. Tijdens het consultatieproces blijft u als consultvrager de behandelverantwoordelijke. Vragen of informatie over een doelgroep of de inhoud van zorg vallen niet onder consultatie maar onder voorlichting en/of bijscholing.

Drie vormen van consulatie

GGz Breburg kent drie vormen van consultatie: 

  1. Telefonisch consult 
  2. Inloopconsult
    Op locatie van GGz Breburg 
  3. Meekijkconsult
    Op locatie van consultvrager of cliënt. De consultvrager dient hierbij aanwezig te zijn.

Gebruik maken van de consultatiefunctie

Wanneer u tijdens het spreekuur belt kunt u direct een psychiater consulteren. Buiten dit spreekuur wordt dit nummer beantwoord door een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige. Indien nodig wordt een inloopconsult of meekijkconsult ingepland. Wij streven ernaar dit binnen 5 dagen plaats te laten vinden.

Afhankelijk van de leeftijd van uw patiënt kiest u het telefoonnummer voor: jeugd, volwassenen of senioren. Indien bij uw patiënt sprake is van ernstige psychiatrische- gecombineerd met ernstige verslavingsproblematiek en u een psychiater van Centrum Dubbele Diagnose wenst te consulteren kiest u het laatste nummer. In de onderstaande tabel vindt u de contactgegevens voor consultatie: 

 Gebruik maken van consultatie 

 Spreekuur psychiater Dagelijks van 14:00 tot 15:00      

 Telefoonnummer

 Jeugd  t/m 23 jaar

    088-01-60080  

 Volwassenen  24-65 jaar

    088-01-60081  

 Senioren  vanaf 65 jaar

    088-01-60082  

 Verslavingsproblematiek        18-65 jaar        

    088-01-60083  

Kosten en hoe deze worden gefactureerd

Zowel artsen als andere zorgprofessionals kunnen (ook zonder overeenkomst met GGz Breburg) direct gebruik maken van de consultatiefunctie. Als u contact opneemt voor een consult dan vragen wij u na afloop van het consult naar: de naam van uw praktijk/organisatie, uw naam, uw AGB code, uw telefoonnummer en uw emailadres.

Bent u bij een organisatie aangesloten waar GGz Breburg een overeenkomst mee heeft? Dan wordt deze organisatie gefactureerd. Indien dit niet het geval is, dan kunt u ook van consultatie gebruik maken maar ontvangt u zelf een factuur per post.

 Uurtarief consultatievormen*

 Telefonisch consult                                                                                     
 Psychiater/ Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)
 (Uitgaand van een kwartier zijn de kosten € 30)
 € 120
 Inloopconsult
 Psychiater/ Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)  € 120
 Meekijkconsult
 Psychiater  € 150**
 Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)  € 100**
 

* Kosten zijn vrijgesteld van BTW
** Op het meekijkconsult zijn reiskosten van toepassing. Een overzicht met de hoogte hiervan kunt u opvragen via het zorgsecretariaat Volwassenen via: 088 - 016 16 16.

Vragen of meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over consultatie, neemt u dan contact op met het zorgsecretariaat Volwassenen via 088 - 016 16 16.


 

 

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.