Crisisdienst

Verwijzers

De kerntaak van de crisisdienst is crisisinterventie. Crisisinterventie omvat alle acties die erop gericht zijn een cliënt(systeem) zo snel mogelijk te stabiliseren, zodat reguliere behandeling mogelijk wordt. Daarnaast is de crisisdienst beschikbaar voor consultatief overleg met verwijzers en andere samenwerkingspartners.

De crisisdienst is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar voor verwijzers en werkt vanuit twee locaties: Breda en Tilburg. Door intensief overleg met samenwerkingspartners in de regio, zoals de centrale huisartensenpost, politie, PAAZ-afdelingen en Novadic Kentron, wordt afstemming en samenwerking tussen de diverse partijen geborgd.

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.