FACT- en VIP-teams

Verwijzers

FACT-teams

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het gaat hierbij om een behandeling die gericht is op herstel en waarbij verschillende hulpverleners in wijkteams samenwerken, dichtbij de omgeving van de cliënt. FACT-teams bieden behandeling en ondersteuning aan mensen met psychiatrische problemen en problemen op meerdere levensgebieden. Zij ervaren bijvoorbeeld financiële problemen, eenzaamheid of dreigen dakloos te worden en vinden het moeilijk om hulp te vragen. Maar denk ook aan problemen zoals bij drugs- of alcoholgebruik en het ontbreken van een dagbesteding of een betaalde baan. Vaak helpen FACT-teams ook mensen die psychotisch kwetsbaar zijn. Lees meer in de folder.

Bereikbaarheid

 • Tilburgse regio
  FACT Waalwijk, Kasteellaan 6, Waalwijk. Tel.nr.: 088-0168027
  FACT Dongen, Heuvelstraat 35, Dongen. Tel.nr.: 06-51319562
  FACT Tilburg West/Noord e.o., Mendelssohnstraat 21, Tilburg. Tel.nr.: 088-0162222
  FACT Tilburg Centrum Oost, De Ruijterstraat 33, Tilburg. Tel.nr.: 06-13260905
 • Bredase regio
  FACT Breda Noord, Voorerf 29, Breda. Tel.nr.: 088-0160202
  FACT Breda Centrum-Zuid, Loopschansstraat 101, Breda. Tel.nr.: 06 - 20143382
  FACT Etten-Leur, Concordialaan 131, Etten-Leur. Tel.nr.: 088-0164021
  FACT Oosterhout, Sweelinckstraat 10, Oosterhout. Tel.nr.: 06-13354669

Wij adviseren cliënten om bij een crisis buiten kantooruren of in het weekend altijd contact op te nemen met de huisarts of huisartsenpost. Hij of zij schakelt, zo nodig, de crisisdienst van GGz Breburg in. 

VIP-teams

VIP staat voor Vroege Interventie Psychose. GGz Breburg heeft twee VIP-teams, in de regio Breda en Tilburg. Het VIP-team richt zich op mensen met een eerste psychose. Een eerste psychose treedt meestal op bij jongeren tussen de 16 en 36 jaar. Een eerste psychose roept veel verwarring op. Wat overkomt me? Hoe word ik mijn klachten de baas? Hoe kan ik mijn gewone leven weer oppakken?
Het VIP-team is er op gericht de psychose zo kort mogelijk te laten duren. Het is daarom belangrijk er vroeg bij te zijn als mensen een eerste psychose beleven. Het VIP-team biedt ook behandeling en begeleiding om de kans op een terugval te verkleinen. Lees meer in de folder.

Bereikbaarheid
Voor vragen of in geval van nood kunt u binnen kantoortijden contact opnemen met de bureaudienst. Deze is bereikbaar van: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. U krijgt dan een van de medewerkers van het VIP-team aan de telefoon.

 • VIP-team Tilburg
  Bezoekadres: Ruijterstraat 33, 5025 VA Tilburg
  Telefoonnummer: 06-12581538
  Heeft het geen haast, dan kan altijd gebruik worden gemaakt van mailcontact: VIPTilburg@ggzbreburg.nl
 • VIP-team Breda
  Bezoekadres: Poolseweg 190, 4818 CG Breda
  Telefoonnummer: 06-10095630
  Heeft het geen haast, dan kan altijd gebruik worden gemaakt van mailcontact: VIPBreda@ggzbreburg.nl

Wij adviseren cliënten om bij een crisis buiten kantooruren of in het weekend altijd contact op te nemen met de huisarts of huisartsenpost. Hij of zij schakelt, zo nodig, de crisisdienst van GGz Breburg in.

 

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.