Jeugd

Verwijzers

We bieden zorg aan kinderen en jongeren van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. In veel gevallen is al eerder hulp ingezet of zijn andere zorgaanbieders nog actief. De complexiteit is groot en het vertrouwen van de cliënt in hulpverlening is soms beschadigd. We zetten ons in om deze kinderen, jongeren en gezinnen verder te helpen om hun problematiek de baas te worden.

Lees meer over ons centrum in deze uitgave.

Aanmelden Jeugd
Lees hier hoe u als verwijzer een kind of jongvolwassene kunt aanmelden bij GGz Breburg.

Zorgbemiddelaars
GGz Breburg heeft zorgbemiddelaars aangesteld die onze partners (gemeenten, huisartsen, CJG’s etc.) kunnen helpen bij hun vragen wanneer zij cliënten in de leeftijd tot en met 23 jaar willen doorverwijzen. Hieronder vindt u de namen en het telefoonnummer van deze zorgbemiddelaars. Bent u verwijzer en heeft u een vraag? Aarzelt u niet om te bellen. U kunt contact opnemen met de volgende zorgbemiddelaars:

  • Imke van Wijk 
  • Sandra Valentin 
  • Kitty van den Boomen
  • Anne Nijenkamp
  • Lotte Hardenbol

Onze zorgbemiddelaars zijn tijdens kantooruren bereikbaar op ons centrale telefoonnummer 088-0166202. U kunt vragen een zorgbemiddelaar te spreken wanneer u vragen heeft over het zorgaanbod van Centrum Jeugd, vragen over een verwijzing, bespoediging en wachttijden. Tevens kunt u uw vragen stellen via zorgbemiddeling-jeugd@ggzbreburg.nl.

Samenwerking met ketenpartners
Wij werken nauw samen met onze ketenpartners zoals Juzt, Kompaan en de Bocht, scholen en wijkteams. Samenwerking is nodig om zoveel mogelijk passende zorg te kunnen leveren die aansluit bij het kind, de jongere en het gezin.

Lees hier meer informatie over ons Centrum Jeugd.

 

Website feedback

Wij bedanken u voor de tijd die u neemt om ons van feedback te voorzien. Door uw hulp kunnen wij deze website nog beter op uw behoeften afstemmen.

Was de informatie op deze pagina waardevol?
We horen graag uw motivatie voor bovenstaande keuze. Indien wij u mogen benaderen voor verdere toelichting, laat dan ook uw e-mailadres achter.