Als je een psychiatrische aandoening hebt en al lange tijd zorg krijgt, bestaat het risico dat je de moed verliest en je herstel stagneert. ART is een vernieuwende manier om je te blijven uitdagen en hoop te houden. GGz Breburg nam samen met collega-instelling Altrecht en andere experts uit de GGz het initiatief om ART landelijk vorm te geven. Inmiddels werken veel GGz-instellingen ermee.

Drie-eenheid

ART staat voor Active Recovery Triad: actief herstel in de triade. Het betekent dat jij sámen met je naasten en onze hulpverleners in een drie-eenheid (een triade) werkt aan je herstel. De kunst van ART is dat we echt contact met elkaar maken en goed gaan begrijpen wat jij werkelijk wilt. Door de betrokkenheid van de mensen om je heen word je uitgedaagd om daaraan te blijven werken. 

Jouw wensen centraal

Juist als je langdurende zorg nodig hebt, is het belangrijk om hoop te houden en ergens naar toe te kunnen werken. Jouw behoeften, drijfveren en wensen staan daarom centraal. Samen werken we aan alledaagse, duidelijke doelen, zoals bijvoorbeeld: een fijne plek om te wonen, een baan, of het opbouwen van een sociaal leven.

Na 3 jaar evalueren

Wij bieden ART aan in onze woonvormen en klinieken, maar we vinden het belangrijk dat je binding houdt met het ‘gewone’ leven dat je achterliet (en dat je er – als het even kan – naar terugkeert). Na 3 jaar ART bekijken we daarom altijd opnieuw waar je staat en wat je nodig hebt om door te groeien.

Video ART

Bekijk ook eens de video voor een korte uitleg over ART en het ART-model: