Eigen Regie is een belangrijke pijler binnen alles wat we doen. De cliënt is regisseur van zijn eigen zorgproces. Maar ook voor onze eigen professionals geldt Eigen Regie als belangrijk uitgangspunt.

We moeten van te groot naar klein genoeg

De krapte op de arbeidsmarkt en de lange wachttijden vragen ons om maximaal gebruik te maken van alle in de organisatie aanwezige energie, inventiviteit en andere kwaliteiten. We hebben de inbreng van al onze professionals meer nodig dan ooit voor het vinden van de juiste oplossingen. Zij hebben met hart voor het vak gekozen en komen iedere dag in aanraking met de mensen waar we het voor doen. Zouden zij dan ook niet het beste weten wat nodig is om onze organisatie en de zorg voor onze cliënten nog beter, efficiënter en effectiever te maken?  

Hoe gaan we dat doen?

Juist daarom creëren we graag meer regelruimte voor onze professionals. We moeten terug naar de essentie. Het is daarbij aan elk teamlid om verantwoordelijkheid te pakken en de rol in te nemen die hem of haar het best past. De teamdynamiek is daarbij een belangrijk onderdeel. Om een ieders capaciteiten tot zijn recht te laten komen, moet je elkaar eerst leren kennen. Waar gaat jouw collega's hart sneller van kloppen en waar heeft hij of zij een broertje dood aan binnen het werk? Op basis van jullie gezamenlijke droom komen jullie met een plan en zorg ervoor dat jullie er in slagen. Daarbij blijft ieder team natuurlijk onderdeel van het grotere geheel: GGz Breburg. Want hoewel je als team je eigen focus kan hebben, doen we het uiteindelijk allemaal voor hetzelfde doel: betere zorg voor onze cliënt.