Ervaringsdeskundigen weten als geen ander wat het betekent om een moeilijke periode door te maken – én hoe je weer uit het dal kunt komen. In jouw herstelproces vervullen ze een essentiële rol: die van ‘hoopverlener’. Hun kritische blik houdt daarnaast collega-hulpverleners scherp, omdat ze voortdurend aandacht vragen voor de beleving en behoeftes van cliënten. Hun rol is voor ons van grote toegevoegde waarde.

Professionele meerwaarde in de zorg

We zijn er trots op dat we bij GGz Breburg inmiddels tientallen ervaringsdeskundigen in dienst hebben. Zij hebben allemaal een opleiding gevolgd, die ze in staat stelt hun eigen ervaringen te gebruiken om anderen te helpen. Daarnaast zijn er zo’n 50 vrijwillige ervaringsdeskundigen bij GGz Breburg actief. Samen ondersteunen ze cliënten in hun herstelproces, geven ze trainingen aan andere hulpverleners en adviseren ze ons over beleidskeuzes. 

Familie-ervaringsdeskundige 

Onze familie-ervaringsdeskundigen zijn gespecialiseerd in de ondersteuning van naasten en familie. Zij weten precies wat het betekent om een geliefde met psychische problemen te hebben en vragen bij beleidsmakers aandacht voor de positie van naasten. Ook bevorderen ze de samenwerking tussen cliënten, naasten en behandelteams (samenwerken in de triade). 
Klik hier voor de folder over de familie-ervaringsdeskundige (voor familie en naasten).

Fameus

In Fameus, ons centrum voor herstel en ervaringsdeskundigheid in Midden- en West-Brabant, bundelen we al onze kennis over dit thema. Hier worden onder andere cursussen aangeboden.