GGz Breburg was de initiatiefnemer in de ontwikkeling van een nieuwe vorm van acute crisiszorg. Samen met ggz partners en cliëntorganisaties bouwden we aan een nieuwe aanpak voor klinische acute zorg die door diverse GGZ- en verslavingsinstellingen omarmd is. Sindsdien zijn er vele HIC-afdelingen in Nederland in ontwikkeling.

HIC: de beste vorm van crisiszorg 

HIC betekent een radicale omslag in de geestelijke gezondheidszorg. In plaats van je in een psychiatrische crisis alleen te laten, krijg je juist extra zorg en aandacht. Hoe slechter het met je gaat, hoe meer we ons over je ontfermen. De HIC is veel menswaardiger én effectiever dan de isoleercel.

Opname in de HIC

GGz Breburg heeft twee High & Intensive Care Units, in Breda en in Tilburg. Je kunt hier worden opgenomen als je door een ernstige psychische crisis tijdelijk niet thuis kunt wonen. Jij en je familie worden gastvrij ontvangen, je naasten kunnen zelfs blijven slapen als je dat wilt. Je houdt contact met je eigen behandelaar en houdt zoveel mogelijk zelf de regie over je herstel. Onze verpleegkundigen en getrainde ervaringsdeskundigen blijven voortdurend bij je in de buurt om je door de crisis heen te helpen.

Aantal separaties daalt met 90%

De rustige, veilige omgeving en de respectvolle zorg in de HIC zorgen ervoor dat je jouw crisis zo snel mogelijk te boven komt. GGz Breburg is één van de koplopers in het verkorten van de opnameduur: deze daalde dankzij de HIC van meer dan 30 dagen naar gemiddeld 18 dagen. Daarnaast daalde het aantal separaties sinds 2010 met maar liefst 90%. We maken bij GGz Breburg nagenoeg geen gebruik meer van de isoleercel.