Ieder mens is zijn eigen deskundige en heeft soms wat hulp nodig als mentale klachten opspelen. Wij helpen mensen bij mentale klachten en zorgen. Samen ben je het sterkst!

Wat is een Mentaal Gezondheidscentrum? 

In de nieuwe Mentale Gezondheidscentra komt veel samen: preventie, generalistisch werken, medisch specialistisch werken en herstelgericht werken. Het worden kleinschalige locaties zowel binnen als buiten de muren van GGz Breburg. We starten in een Mentaal Gezondheidscentrum altijd met een Verkennend gesprek met de patiënt. Dit doen we vanuit de gedachte dat ieder mens uniek is en zijn eigen verhaal heeft. In een verkennend gesprek staat jouw verhaal dan ook centraal. Met aandacht voor betekenisgeving, leefstijl, het eigen netwerk, leefomgeving, relaties en herstel. In een mentaal gezondheidscentrum maken we de verschuiving van: “wat is er aan de hand”, naar “waar moet het voor jou/jullie over gaan?”. Dit leidt ertoe dat er meer wordt aangesloten bij de vraag van een patiënt, wat leidt tot een beter passend antwoord voor hem of haar. Hierbij kan inzet van de ggz één van die antwoorden zijn.

Een afspraak binnen een week

De zorgverleners in de Mentale Gezondheidscentra proberen binnen een week iedereen met een hulpvraag een gesprek aan te bieden om in kaart te brengen welke hulp nodig is. “De ervaring leert dat een groot deel van de doorverwezen patiënten een hulpvraag heeft die niet uitsluitend op het terrein van de ggz ligt. Veel hulpvragen kunnen ook – of wellicht zelfs beter – op een andere manier of een andere plek geholpen worden. Op termijn moet iedere wijk of stad een eigen centrum krijgen. Het komende jaar worden negen Mentale Gezondheidscentra gerealiseerd. Iedere huisartsenpraktijk heeft binnen zijn of haar Mentaal Gezondheidscentrum een vast aanspreekpunt om mee te overleggen en consultatie bij aan te vragen," legt Julliëtte van Eerd, voorzitter Raad van Bestuur GGz Breburg, uit.

Meer lezen? Bezoek onze centrumpagina Mentale Gezondheidscentra >