Kinderen en jongeren met complexe psychiatrische problemen kunnen daardoor vastlopen op school en in de omgang met anderen. Als andere begeleiding niet voldoende werkte, de schoolprestaties verder achteruit gaan en het kind ook op sociaal gebied achterblijft, dan kan het behandelprogramma Onderwijs & Psychiatrie helpen. Door zowel het kind als de ouders én de leerkracht in de klas intensief te ondersteunen, zorgen we ervoor dat de ontwikkeling van het kind kan worden voortgezet.

Voor deze intensieve vorm van behandeling  werken we samen met Het Driespan de Kei en De Keyzer, twee scholen voor speciaal onderwijs. De leerlingen van deze scholen zijn kwetsbaar en hebben vaak psychiatrische stoornissen en bijkomende problemen, zoals angsten, depressie, of een burn-out. Daardoor kunnen of durven ze niet naar school, ze worden daarom ook wel ‘thuiszitters’ genoemd. Het aanpassen van de onderwijsomgeving alléén is in dit geval duidelijk niet genoeg, daarom bieden we deze groep gezamenlijk ontwikkelde onderwijs- behandelarrangementen aan.

Vaardigheden

De behandeling vindt plaats binnen de onderwijstijden, zowel binnen als buiten de klas. We maken samen een crisissignaleringsplan en werken aan het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden. Als het nodig is, zetten we daarvoor extra trainingen in, bijvoorbeeld voor sociale vaardigheden, psycho-educatie, executieve functies of emotieherkenning. Vervolgens vertalen we de aangeleerde vaardigheden naar de klas en andere levensgebieden.

Ook besteden we aandacht aan het functioneren binnen het gezin, daarvoor hebben we wekelijks contact met ouders en kind/jongere. Als het nodig is, bieden we ook medicijnen en aanvullend psychiatrisch onderzoek aan. Vanuit de school volgt een onderwijsadvies dat is afgestemd op onze gezamenlijke ervaringen.