Ouder worden gaat vaak gepaard met verlies van gezondheid, geliefden en zelfstandigheid; veel mensen hebben daar moeite mee. Voor 60-plussers met persoonlijkheids- en gedragsproblemen weegt het ouder worden extra zwaar. Als enige in Nederland biedt ons expertisecentrum PersonaCura deze groep een hoopvol perspectief. We hopen voor deze derdelijns zorg binnen enkele jaren het keurmerk TOPGGz te mogen voeren.

Uitgebreide diagnostiek, gespecialiseerde behandeling

PersonaCura is er voor 60-plussers die vastlopen door leeftijdsgebonden problemen, gecombineerd met hun starre, afwijkende manier van denken en doen. We helpen mensen die last hebben van emotionele instabiliteit, perfectionisme, sterke onzekerheid, somberheid, angst, nare ervaringen uit het verleden, lichamelijke klachten die medisch niet (voldoende) verklaard kunnen worden, gedragsproblemen en aanhoudende moeite met het ouder worden. Als je bij het Centrum Senioren niet voldoende geholpen kunt worden, dan kun je terecht bij de derdelijns zorg van PersonaCura. Derdelijns zorg betekent in dit geval: zorg vanuit een specialistisch centrum voor senioren.

Uitgebreide diagnostiek

Wat PersonaCura uniek maakt, is de uitgebreide aandacht die wordt besteed aan de diagnostiek. Wij stellen zeer hoge eisen aan de zorg die we verlenen, daarom wordt de achtergrond van je klachten en problemen zeer grondig onderzocht. We zijn ook beschikbaar voor consultatie en advies aan collega’s en voor second opinions.

Gespecialiseerde medewerkers bieden je hoogwaardige, derdelijns behandeling, je familie/naasten worden hier zoveel mogelijk bij betrokken. Om zeker te weten welke behandeling het beste werkt en om te bepalen waar we onze zorg verder kunnen verbeteren, werken we actief mee aan wetenschappelijk onderzoek. Het centrum heeft in 2019 het TOPGGz-keurmerk van de Stichting Topklinische GGz behaald. Dit keurmerk wordt toegekend aan GGz-afdelingen die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van topklinische en vernieuwende patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling.