Ouder worden gaat vaak gepaard met verlies van gezondheid, geliefden en zelfstandigheid; veel mensen hebben daar moeite mee. Voor 60-plussers met persoonlijkheidsproblematiek, autisme en/of ADHD weegt het ouder worden extra zwaar. PersonaCura biedt deze senioren een hoopvol perspectief. Sinds 2019 hebben we het keurmerk TOPGGz.

Uitgebreide diagnostiek, gespecialiseerde behandeling

PersonaCura is er voor 60-plussers die vastlopen door leeftijdsgebonden problemen in  combinatie met hun persoonlijkheidsproblematiek en/of ontwikkelingsstoornissen. Eerdere behandelingen hebben vaak niet geholpen of er blijft onduidelijkheid over wat er nu werkelijk aan de hand is. Dan kunt u terecht bij ons hoogspecialistisch centrum PersonaCura.

Uitgebreide diagnostiek

Wat PersonaCura uniek maakt, is de uitgebreide aandacht die wordt besteed aan de diagnostiek. Wij stellen zeer hoge eisen aan de zorg die we verlenen en daarom wordt de achtergrond van uw klachten en problemen zeer grondig onderzocht. We bieden ook consultatie en advies aan collega’s en  second opinions.

Gespecialiseerde medewerkers bieden u hoogwaardige derdelijnsbehandeling, uw familie/naasten worden hier zoveel mogelijk bij betrokken. Om zeker te weten welke behandeling het beste werkt en om te bepalen waar we onze zorg verder kunnen verbeteren, verrichten  we wetenschappelijk onderzoek. Het centrum heeft in 2019 het TOPGGz-keurmerk van de Stichting Topklinische GGz behaald. Dit keurmerk wordt toegekend aan GGz-afdelingen die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van topklinische en vernieuwende patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling.