Iedereen die een beroep doet op GGz Breburg kan rekenen op tijdige, duidelijke en professionele expertise en inzet.

Of je nu cliënt, professional of verwijzer bent: we maken het graag zo makkelijk, duidelijk en efficiënt mogelijk. Dat is nu nog niet altijd het geval. Daarom nemen we de hele ‘reis’ van de cliënt die bij ons zorg ontvangt onder de loep om deze op verschillende punten te verbeteren. We verwachten dat dit leidt tot kortere wachtlijsten en cliënten die eerder de juiste zorg krijgen. Bovendien voelen zowel cliënten als verwijzers zich welkom en goed geïnformeerd.

Vier deelprojecten

Het programma is opgedeeld in verschillende deelprojecten. De deelprojecten zijn:

  1. Consultatie
  2. Screening, Intake en Triage
  3. Behandeling en nazorg
  4. Herinrichting administratieve processen

  5. Reis van de cliënt

Bekijk voor meer informatie de website 'Reis van de cliënt'.