GGz Breburg neemt samen met vier andere GGz-instellingen en ketenpartners deel aan een ambitieus suïcidepreventieproject: SUPREMOCOL. Doel is het aantal zelfdodingen in Noord-Brabant met minstens 20% te laten dalen.

Verbetering ketenzorg

In de provincie Noord-Brabant is het aantal zelfdodingen per jaar het op één na hoogste van het land. Maar liefst 60% van de mensen die suïcide pleegden, kreeg op dat moment geen geestelijke gezondheidszorg. En dat terwijl 80-90% van hen wel een psychische stoornis (vaak een depressie) had. Door tijdig een passende behandeling aan te bieden, willen we het aantal sterfgevallen terugdringen.

Ketenzorg

SUPREMOCOL (SuïcidePreventie door Monitoring en Collaborative Care) moet de ketenzorg verbeteren. Door goede onderlinge samenwerking, snelle toegang tot zorg, en het blijven volgen van mensen die een risico vormen, hopen we suïcides te voorkomen.

Wetenschappelijk onderzoek

De effecten van deze aanpak worden wetenschappelijk onderzocht. De projectgroep bestaat uit prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis (projectleider en eerste promotor), prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen (medeprojectleider en tweede promotor), dr. Sjakko de Jong (medeprojectleider), dr. Iman Elfeddali (medeprojectleider en co-promotor) en drs. Emma Hofstra (promovendus). Het project loopt van 1 oktober 2016 tot 1 oktober 2020.