Het Centrum Senioren biedt specialistische behandeling en begeleiding aan 60-plussers met complexe psychiatrische problemen. Vaak worden zij erdoor belemmerd op meerdere levensgebieden, en is er sprake van een dreigende crisis of suïcidaliteit. In onze aanpak staan eigen regie en keuzevrijheid centraal. Onze behandeling is gericht op begrijpen, in plaats van ingrijpen. We sluiten zoveel mogelijk aan bij jouw leefwereld: wat je zelf kunt, moet je kunnen blijven doen. En wat (even) niet meer kan, valt misschien (deels) toch weer aan te leren. We bieden je specialistisch maatwerk, met volledig respect voor je eigenheid.

Het Centrum Senioren behandelt voornamelijk 60-plussers met:

 • (Acute) psychiatrische stoornissen of gedragsproblemen die worden veroorzaakt door cognitieve stoornissen  of niet-aangeboren hersenletsel;
 • Depressie; 
 • Autisme; 
 • Angst- en stemmingsstoornissen; 
 • Trauma;  
 • Psychose; 
 • Een combinatie van bovenstaande problemen, met daarbij een verslaving , en/of een behoefte aan palliatieve of lichamelijke zorg.

Behandelplan

Het Centrum Senioren bied je een geïntegreerde behandeling, die volledig is afgestemd op je psychische, sociale en fysieke mogelijkheden. Als er een diagnose is gesteld, stellen we samen met jou een behandelplan op. Hierin leggen we vast wat wij én jij gaan doen om je situatie te verbeteren. Alle zorg die we bieden, is wetenschappelijk onderbouwd en gebaseerd op de nieuwste inzichten. Tussentijds meten we regelmatig wat het effect is en of je behandeling moet worden bijgesteld. We gebruiken je ervaringen ook om de kwaliteit van onze zorg verder te verbeteren.

We kunnen onze behandeling op verschillende manieren aanbieden, afhankelijk van jouw wensen en mogelijkheden:

 • We bezoeken je bij voorkeur thuis voor individuele gesprekken, of op een andere locatie bij jou in de buurt.
 • We bieden groepsbehandeling aan, zodat je ervaringen kunt delen met anderen.
 • Als het beter is dat je even niet thuis woont, dan kunnen we je tijdelijk opnemen in een van onze klinieken. Afhankelijk van de ernst van de situatie kun je vrijwillig of gedwongen worden opgenomen. Onze gesloten afdelingen bieden je veiligheid en bescherming zolang dat nodig is. Ze zijn bedoeld voor crisisopname, observatie, onderzoek en kortdurende behandeling. Zodra de situatie het toelaat, wordt je behandeling op een open afdeling voortgezet. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk weer naar huis kunt.
 • We bieden woonoplossingen voor ouderen die door een combinatie van problemen niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijkheidsproblemen, verslaving, verwaarlozing, conflicten met de omgeving, en/of lichamelijke achteruitgang.

Consultatie en advies

Onze psychiaters staan ketenpartners graag bij met consultatie of advies. We sluiten aan in overleggen met artsen van algemene ziekenhuizen en verpleeg- en verzorginstellingen, om samen te bepalen met welke zorg mensen het best geholpen zijn.

Zelf schakelen we ook hulp in van collega’s, als dat in het belang is van jouw herstel. Zo werken er huisartsen in onze klinieken en zijn er geestelijke verzorgers beschikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een gesprek over levensvragen en zingeving (ongeacht geloof of levensovertuiging).

Aanmelden

Om bij GGz Breburg in behandeling te komen, moet je huisarts je naar ons verwijzen. Soms kan ook een medisch specialist of het sociaal wijkteam dit doen. Zodra we een verwijsbrief hebben ontvangen, nodigen we je uit voor een intakegesprek