Het Centrum Senioren biedt specialistische behandeling en begeleiding aan 60-plussers met complexe psychiatrische problemen. Vaak worden zij erdoor belemmerd op meerdere levensgebieden, en is er sprake van een dreigende crisis of suïcidaliteit. In onze aanpak staan eigen regie en keuzevrijheid centraal. Onze behandeling is gericht op begrijpen, in plaats van ingrijpen. We sluiten zoveel mogelijk aan bij uw leefwereld: wat u zelf kunt, moet u kunnen blijven doen. En wat (even) niet meer kan, valt misschien (deels) toch weer aan te leren. We bieden u specialistisch maatwerk, met volledig respect voor uw eigenheid.

Het Centrum Senioren behandelt voornamelijk 60-plussers met:

 • (Acute) psychiatrische stoornissen of gedragsproblemen die worden veroorzaakt door cognitieve stoornissen  of niet-aangeboren hersenletsel;
 • Depressie; 
 • Autisme; 
 • Angst- en stemmingsstoornissen; 
 • Trauma;  
 • Psychose; 
 • Een combinatie van bovenstaande problemen, met daarbij een verslaving , en/of een behoefte aan palliatieve of lichamelijke zorg.

Behandelplan

Het Centrum Senioren biedt u een geïntegreerde behandeling, die volledig is afgestemd op uw psychische, sociale en fysieke mogelijkheden. Als er een diagnose is gesteld, stellen we samen met u een behandelplan op. Hierin leggen we vast wat wij én u gaan doen om je situatie te verbeteren. Alle zorg die we bieden, is wetenschappelijk onderbouwd en gebaseerd op de nieuwste inzichten. Tussentijds meten we regelmatig wat het effect is en of uw behandeling moet worden bijgesteld. We gebruiken uw ervaringen ook om de kwaliteit van onze zorg verder te verbeteren.

We kunnen onze behandeling op verschillende manieren aanbieden, afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden:

 • Op afspraak met uw behandelend arts kunnen we u tijdelijk opnemen in een van onze klinieken. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan u vrijwillig of gedwongen worden opgenomen.
 • Indien van toepassing bieden we groepsbehandeling aan, zodat u ervaringen kunt delen met anderen.
 • Onze gesloten afdeling biedt u veiligheid en bescherming zolang dat nodig is. Deze afdeling is bedoeld voor crisisopname, observatie, onderzoek en kortdurende behandeling. Zodra de situatie het toelaat, wordt uw behandeling op een open afdeling voortgezet.
 • We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk weer met ontslag kunt. We denken met u mee over een zo goed mogelijk passende behandelafdeling binnen of buiten GGz Breburg als blijkt dat u niet meer in staat bent om zelfstandig te wonen als gevolg van uw psychische problemen.

Consultatie en advies

Onze psychiaters staan ketenpartners graag bij met consultatie of advies. We sluiten aan in overleggen met artsen van algemene ziekenhuizen en verpleeg- en verzorginstellingen, om samen te bepalen met welke zorg mensen het best geholpen zijn.

Zelf schakelen we ook hulp in van collega’s, als dat in het belang is van uw herstel. Zo werken er huisartsen in onze klinieken en zijn er geestelijke verzorgers beschikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een gesprek over levensvragen en zingeving (ongeacht geloof of levensovertuiging).

Aanmelden

Om bij GGz Breburg in behandeling te komen, moet uw huisarts u naar ons verwijzen. Soms kan ook een medisch specialist of het sociaal wijkteam dit doen. Zodra we een verwijsbrief hebben ontvangen, nodigen we u uit voor een intakegesprek

Klik hier voor een folder over afdeling Care van Centrum Senioren.