FAQcinatie  

Veelgestelde vragen over vaccinatie tegen het coronavirus  

Datum laatste update: 18-02-2021  

In deze FAQcinatie zetten we een aantal vragen en antwoorden met betrekking tot het vaccineren van cliënten voor je op een rij. De informatie is geordend in de volgende deelonderwerpen:  

  • Vaccineren van cliënten van GGz Breburg
  • Vaccineren en zwangerschap 
  • Algemene vragen over het vaccin 
  • Vaccinatiestrategie (Nederlandse ggz)

Vaccineren van cliënten van GGz Breburg  

Wie vaccineert de cliënten van GGz Breburg?  

Het vaccineren van cliënten vindt plaats op onze eigen locaties. Er worden op 4 locaties prikstraten ingericht waar cliënten worden gevaccineerd: terrein Etten-Leur, terrein Dongen, Piet-Heinstraat en Mendelssohnstraat. 

NB1:  Cliënten die slechts kortdurend opgenomen zijn, gaan niet mee in deze vaccinatieronde. Hierop geldt alleen een uitzondering voor de cliënten op de Korvelseweg. 

NB2: Elke cliënt krijgt informatie over de vaccinatie en moet toestemming geven. Op de website van Steffie wordt corona en de vaccinatie in begrijpelijke taal uitgelegd.

Welke cliënten worden gevaccineerd in de prioriteringsronde? 

  • Alle intramurale cliënten 65-: AstraZeneca
  • Alle intramurale cliënten 65+: Moderna/Pfizer (pas wanneer een van deze vaccins beschikbaar is. Deze cliënten zullen daarom op een later moment worden gevaccineerd. Datum hiervoor is nog onbekend)

Wat is de werkzaamheid van AstraZeneca? 

Voor iedereen die graag meer wil weten over het AstraZeneca vaccin de tip om het bijgaande filmpje met uitleg van Hoogleraar Vaccinologie, Cécile van Els te kijken.

Wat Cécile vertelt in een notendop: het AstraZeneca vaccin beschermt net zo goed als Pfizer en Moderna tegen ernstige COVID-klachten en het beschermt iets minder, maar toch nog 60 tot 80% tegen de milde COVID-klachten.

Wat als cliënten de vaccinatie niet willen? 

Vaccineren is niet verplicht. We raden het iedereen aan, maar het blijft een eigen keuze.

Wordt er geregistreerd dat ik gevaccineerd ben?

Ja, registratie gebeurt in de landelijke database van het RIVM. Hiervoor dien je expliciet toestemming te geven d.m.v. het invullen van een toestemmingsformulier. Wil je dit niet dan worden je gegevens in een anonieme database opgeslagen. De registratie bij het RIVM voorkomt dat je later in het jaar opnieuw uitgenodigd wordt voor vaccinatie als de andere doelgroepen in Nederland aan de beurt zijn voor vaccinatie. Daarnaast vindt registratie plaats met het oog op veiligheid en voor onderzoek om te kijken of het vaccin goed werkt. Maar ook om te besluiten of er als er heel veel mensen zijn gevaccineerd maatregelen soepeler kunnen worden. Ook kun je bijvoorbeeld snel gewaarschuwd worden bij eventuele bijwerkingen. GGz Breburg zal (en mag) niet registreren of je al dan niet gevaccineerd bent. 

Ik heb corona gerelateerde klachten. Mag ik mij laten vaccineren?

Nee. Als je een uitnodiging hebt ontvangen voor vaccinatie, maar je hebt op dat moment corona gerelateerde klachten, dan blijf je thuis en laat je je testen. Je mag dan niet naar de vaccinatielocatie komen. In de uitnodiging voor vaccinatie vermelden we dit, ook geven we aan waar je je dan kunt afmelden.

Ik ben pasgeleden positief getest op het coronavirus. Mag ik mij laten vaccineren?

Als je pas een coronatest hebt gedaan en deze was positief, dan mag je niet naar de vaccinatielocatie komen. Ook niet wanneer je geen klachten hebt. Je mag je weer laten vaccineren ten minste 4 weken na het afnemen van de test. 

Bewaren we het vaccin wat voor jou was bestemd dan?

Nee, vanwege de beperkte houdbaarheid van een vaccin kunnen we deze niet bewaren. Je gaat dan in een volgende ronde mee.  

Ik heb al corona gehad. Heeft het dan nog zin om mij te vaccineren?

Ja, de Gezondheidsraad adviseert mensen die corona hebben gehad om zich wel te laten vaccineren. Een besmetting met corona garandeert geen immuniteit, met een vaccinatie wordt die immuniteit wel hoger. Daarnaast is het ook ingewikkeld om te kijken bij elke Nederlander of deze al voldoende antistoffen heeft. Omdat dit onderwerp veel vragen oproept, komt de Gezondheidsraad binnenkort samen met het OMT met een nader advies.  

Ik ben gevaccineerd, moet ik me nog aan de coronamaatregelen houden?

Ja, als je gevaccineerd bent, is de kans groot dat je niet (of minder) ziek wordt na besmetting met corona maar niet 100%. Ook als je zelf niet ziek wordt kun je wel het virus bij je dragen en overdragen. Houd je dus altijd aan alle maatregelen die voor corona gelden. LET OP! Het vaccin geldt bovendien niet direct nadat je het hebt ontvangen. Bij het eerste vaccin ben je nog niet voldoende beschermd. Na het tweede vaccin werkt de bescherming pas na ongeveer een week.  

Vaccineren en zwangerschap  

Kan ik gevaccineerd worden als ik zwanger ben?  

De Gezondheidsraad geeft aan dat zwangere vrouwen nog niet in aanmerking komen voor vaccinatie met dit vaccin, omdat de werkzaamheid en veiligheid bij deze groep onvoldoende zijn getest. In individuele gevallen zijn echter uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de risico’s van COVID-19 groter zijn dan de mogelijke nadelen van vaccinatie. Dan kan vaccinatie worden overwogen in overleg met de behandelend arts.  

Als je vaccinatie overweegt, adviseren we je om je situatie altijd eerst te overleggen met je behandelend arts. Het blijft altijd jouw persoonlijke besluit na afweging van jouw persoonlijke medische situatie.  

Kan ik gevaccineerd worden als ik binnenkort zwanger wil worden?  

Vrouwen die zwanger willen worden, kunnen wel gevaccineerd worden. 
Vrouwen bij wie achteraf is gebleken dat zij ten tijde van vaccinatie zwanger waren, worden zorgvuldig gemonitord door Bijwerkingencentrum Lareb.  

Kan ik me laten vaccineren als ik borstvoeding geef?  

Er zijn weinig gegevens bekend over effecten op borstvoeding, maar er wordt algemeen vanuit gegaan (onder andere door de World Health Organisation (WHO)) dat vaccinatie geen negatieve invloed heeft op de borstvoeding of het zogende kind. Vaccinatie leidt tot antistoffen, die worden vervolgens ook via de moedermelk aan het kind gegeven. Daardoor kan vaccinatie van de moeder extra bescherming bieden aan het kind tegen een infectie met SARS-CoV-2.  

Kun je door het vaccin onvruchtbaar worden?  

Het vaccin heeft geen invloed op iemands vruchtbaarheid. Het vaccin bevat geen componenten waarvan invloed op de vruchtbaarheid te verwachten is.  

Kan men na de bevalling alsnog bij GGz Breburg worden gevaccineerd of moet men dan aansluiten bij de GGD? 

Omdat de vaccins maar beperkt houdbaar zijn ga je na de zwangerschap mee met de vaccinatierondes van de huisarts of GGD.  

Wat zijn de risico’s voor mijn ongeboren kindje? 

Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam, verlies van het ongeboren kind of aangeboren afwijkingen bij het kind door een infectie met dit virus. De gevolgen van COVID-19 lijken, op basis van wat we nu weten, bij een gezonde zwangere vrouw niet anders te zijn (voor zowel het kind als de moeder zelf) dan de gevolgen van infecties door andere luchtweginfecties, veroorzaakt door virussen en die koorts en longontsteking kunnen veroorzaken. Hoge koorts kan bijvoorbeeld weeën opwekken. Ben je zwanger en heb je hoge koorts? Neem dan direct contact op met de huisarts of de verloskundige. Ook als je twijfelt of vragen hebt, kun je het beste de huisarts of verloskundige bellen.

Algemene vragen over het vaccin  

Waar vind ik betrouwbare informatie over de vaccins en vaccinatie?  

Wat is het risico op nadelige effecten op de korte en lange termijn?  

Er kan nooit met 100% zekerheid gesteld worden dat er geen risico’s aan het vaccin verbonden zitten. Maar deze onzekerheden wegen niet op tegen de risico’s en gevolgen van corona op het individu, bevolking en economie. 
Sommige mensen hebben een paar dagen last van spierpijn of koorts. Dat gebeurt vaker bij vaccinaties. Het kan ook zijn dat er onbekende bijwerkingen optreden bij het coronavaccin. Maar die kans is heel klein. 
Er zijn tot nu toe geen nadelige effecten op lange termijn bekend. De kans op bijwerkingen na vaccinaties die pas later optreden, is over het algemeen erg klein. De meeste bijwerkingen uiten zich binnen enkele dagen tot weken na de vaccinatie.  

Kan ik tussen de eerste en tweede vaccinatie COVID-19 krijgen?  

Ja dat kan. Tussen de eerste en tweede vaccinatie is de afweer nog niet voldoende en kunnen mensen nog corona krijgen. Ook na de 2e vaccinatie duurt het nog een week voordat de optimale bescherming bereikt is. Het blijft daarom altijd belangrijk om je te laten testen wanneer je klachten krijgt die passen bij corona en je te blijven houden aan de maatregelen.  

Is het niet verstandiger om bij de tweede vaccinatie een tijdsmarge aan te houden i.p.v. vasthouden aan de maximale duur van 12 weken (bij AstraZeneca)? Dus 2e vaccinatie na bijvoorbeeld 10 weken?

12 weken is de optimale tijdsmarge. Uit de onderzoeken blijkt dat bij een tussentijd van 12 weken het vaccin het meeste bescherming biedt. Op basis van deze wetenschappelijke inzichten heeft het RIVM gekozen om deze 12 weken aan te houden.

Kan ik na de tweede vaccinatie corona krijgen?  

Ja dat kan. Zeven dagen na de tweede vaccinatie ben je optimaal beschermd tegen corona. Ook mensen die twee keer gevaccineerd zijn, kunnen dus nog corona krijgen. Maar de kans is wel klein en het ziekteverloop is dan meestal minder ernstig. Het blijft daarom altijd belangrijk om je te laten testen wanneer je klachten krijgt die passen bij corona. Houd je ook ná de vaccinatie nog aan de maatregelen van het RIVM.    

Hoe lang ben je beschermd tegen Covid-19 nadat je gevaccineerd bent?  

Het is nog niet precies bekend hoe lang ieder vaccin werkt. Dat wordt wereldwijd zorgvuldig gemonitord. Daarom is het belangrijk dat je je aan de maatregelen blijft houden. 

Werkt de COVID-vaccinatie ook bij gemuteerde varianten?  

Het is normaal dat het virus verandert. Dit betekent niet meteen dat het vaccin niet meer werkzaam is, omdat het om kleine veranderingen gaat in het virus. Voor nu zijn er geen aanwijzingen dat de vaccinatie niet beschermt tegen de nieuwe mutaties van het coronavirus, zoals de nieuwe Britse variant.  

Kun je wanneer je de vaccinatie neemt, corona nog wel overdragen aan andere zonder er zelf ziek van te zijn geworden? 

Vaccinatie beschermt tegen ziekte door corona. We weten nog niet of iemand die gevaccineerd is het virus toch kan verspreiden. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere: voor gevaccineerde personen gelden voorlopig dezelfde maatregelen als voor mensen die niet gevaccineerd zijn.  

Moet iemand die gevaccineerd is zich bij klachten laten testen op corona?  

Ja, ook iemand die gevaccineerd is moet zich laten testen als diegene klachten heeft die passen bij corona. Het vaccin beschermt na de tweede vaccinatie voor ruim 90% tegen corona, maar dus niet voor 100%. Ook weten we nog niet hoe lang het vaccin werkt. Het is daarom ook na vaccinatie belangrijk dat je je laat testen bij klachten die bij corona passen. 

Ik gebruik medicijnen, heeft dit invloed op de vaccinatie? 

De meeste medicijnen hebben geen invloed op de vaccinatie. Er zijn een aantal uitzonderingen zoals sommige bloedverdunners of medicijnen die het afweersysteem beïnvloeden:  

  • Als je behandeld wordt met bloed verdunnende medicijnen kun je meestal gewoon gevaccineerd worden. Soms is overleg met de trombosedienst nodig over het juiste tijdstip van vaccineren en de plek waar je geprikt wordt. Geef daarom bij het maken van de afspraak aan welke bloedverdunners je gebruikt.
  • Als je behandeld wordt met medicijnen die het afweersysteem beïnvloeden kun je gevaccineerd worden. Wel kunnen deze medicijnen de vaccinatie minder effectief maken. Hoe veel minder effectief is niet bekend. Maar omdat er nu veel corona voorkomt, is ook een gedeeltelijke bescherming belangrijk. Daarom adviseren we iedereen met een verminderde afweer om zich te laten vaccineren. Blijf na een vaccinatie wel voorzichtig, en houd je aan alle adviezen en maatregelen om besmetting te voorkomen.
  • Als je behandeld bent met monoklonale antistoffen tegen het coronavirus kun je gevaccineerd worden vanaf twee tot drie maanden na de behandeling. Deze antistoffen blijven de eerste maanden waarschijnlijk nog in het lichaam aanwezig. Ze kunnen een negatieve invloed hebben op de afweerreactie door de vaccinatie. Daarom is het beter om nog even te wachten met de vaccinatie.

Ik moet worden geopereerd, dien ik hier rekening mee te houden met mijn vaccinatie?  

Word je binnenkort geopereerd en moet je daarbij onder narcose? Zorg dan dat je de vaccinatie minimaal twee dagen voor de operatie krijgt. Liefst iets langer. Zo voorkom je dat je last hebt van bijwerkingen en daardoor niet geopereerd kunt worden.  

Na een operatie, ook met narcose, kun je gewoon gevaccineerd worden, het is niet nodig om na een operatie een aantal dagen te wachten voordat de vaccinatie gegeven mag worden. 

Kan ik gevaccineerd worden in combinatie met andere vaccinaties? 

We adviseren om tenminste zeven dagen te wachten na de coronavaccinatie voordat je een andere vaccinatie haalt. Als je dan bijwerkingen krijgt na de vaccinatie, is het makkelijker om te bepalen door welke vaccinatie dat komt. 

Wat zijn de risico’s van vaccineren? 

Veiligheid van het coronavaccin staat bovenaan. Hier gelden strenge eisen voor. Net als bij andere vaccins. Bij twijfel over de veiligheid van een vaccin mag het niet worden toegelaten in Nederland. Ook voor de bijwerkingen gelden strenge regels. De voordelen (de werkzaamheid van vaccins) moeten groter zijn dan de nadelen (eventuele bijwerkingen). Heb je vragen over de veiligheid van het vaccin, kijk dan verder op deze pagina.  

Wat zijn de bijwerkingen van het vaccin? 

De coronavaccins zijn getest op tienduizenden mensen. Sommige mensen hebben een paar dagen last van spierpijn of koorts. Dat gebeurt vaker bij vaccinaties. De meeste bijwerkingen beginnen binnen 6 weken na vaccinatie. Deze gaan bijna altijd vanzelf over.  

Het kan ook zijn dat er onbekende bijwerkingen optreden bij het coronavaccin. Die kans is klein. Neem bij onbekende bijwerkingen of als u zich zorgen maakt contact op met uw huisarts.  

Wat moet ik doen als ik last krijg van bijwerkingen?

Lareb verzamelt, registreert en onderzoekt meldingen van mogelijke bijwerkingen. Deze kunt u melden op mijnbijwerking.nl. Het CBG beoordeelt de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin en neemt maatregelen als dat nodig is.

Waar kan ik terecht met overige vragen?  

We hebben een speciaal mailadres ingericht voor alle vragen rondom het vaccineren. Het mailadres is coronavaccinatie@ggzbreburg.nl. Ook is er een apart telefoonnummer ingericht, namelijk +31 13 799 7267. Degene aan de telefoon zet vervolgens jouw vraag uit bij de juiste persoon.  

Vaccinatiestrategie (Nederlandse ggz)

Is er iets te zeggen over de beschikbaarheid van het Moderna vaccin?

De fabrikant heeft aangegeven te verwachten dat de vertraging in de levering in maart volledig zal zijn ingelopen.

Welke instellingen krijgen het vaccin geleverd?

In februari en begin maart zijn dat de instellingen in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. De levering komt in twee batches, de eerste levering zal gaan naar Parnassia (Haaglanden en Rijnmond), Reinier van Arkel, de Viersprong en Zuyderland GGZ.

De tweede levering dekt de behoefte van de overige instellingen in deze drie provincies. Hieronder valt ook GGz Breburg.

Hoe verloopt de vaccinatie van cliënten in een RIBW?

Alleen de cliënten van BW’s die behoren tot een GGZ-instelling zullen worden meegenomen in de vaccinatie. De cliënten uit de zelfstandige RIBW’s hebben veelal een eigen huisarts en zullen niet worden meegenomen in deze route.

Hoe verloopt de vaccinatie van cliënten die kort in een instelling verblijven?

Het is aan de instelling om daarover te besluiten. Wanneer men vooraf weet dat een cliënt maar heel kort zal blijven is het verstandig de vaccinatie over te laten aan de huisarts of GGD. Wanneer een cliënt wel wordt meegenomen in deze vaccinatieronde moet de instelling de cliënt ook oproepen voor de tweede prik.
Binnen GGz Breburg geldt dat alleen de tijdelijke cliënten van de Korvelseweg worden meegenomen in de vaccinatieronde. 

Wanneer vindt de eerste levering plaats en wanneer de volgende leveringen?

22 februari de eerste 8000 vaccins en 5 maart de tweede levering (waar GGz Breburg in mee wordt genomen) van 19.000 vaccins. Over de vervolgleveringen is nog niets bekend. 
Ook bovenstaande data zijn richtlijnen. Houd er dus rekening mee dat deze kunnen wijzigen. 

Er wordt nog vaak gevraagd naar de wijziging in de leeftijden voor de verschillende vaccins, hoe zit dit nu precies?

De richtlijn voor de inzet van het Moderna vaccin en het AstraZeneca vaccin is gewijzigd. Eerder kwamen 60+ en 60- met een medische indicatie in aanmerking voor het Moderna vaccin. Nu komen alleen de 65+ patiënten en medewerkers in aanmerking voor dit vaccin. De overige patiënten en medewerkers, dus ook die met een medische indicatie, krijgen AstraZeneca aangeboden. Mocht je als medewerker twijfelen aan de geschiktheid van het vaccin voor jou? Neem dan contact op met jouw eigen huisarts.