Maatregelen GGz Breburg

GGz Breburg heeft maatregelen genomen om het coronavirus de baas te blijven. Stap voor stap gaan we weer meer behandelingen uitvoeren op de locaties. Waarbij er ook continue wordt gekeken naar wat er nodig is om de veiligheid van onze cliënten en medewerkers te waarborgen.  Op deze pagina leest u meer over deze maatregelen. 

Een bezoek aan onze locatie

Jouw veiligheid en die van onze medewerkers is het allerbelangrijkste. Daarom zorgen wij ervoor dat een behandeling op locatie op een veilige manier kan plaatsvinden. We hebben onze locaties en behandelruimtes zo ingericht dat we kunnen voldoen aan de RIVM richtlijnen. Maar we vragen ook aan jou om onderstaande richtlijnen na te leven. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat waar jouw behandeling plaatsvindt.

Behandelingen

Zowel online als face-to-face

Door het coronavirus zijn we voor veel behandelingen noodgedwongen overgestapt op onlinebehandeling of (beeld)bellen. Voor alle cliënten wordt komende periode gekeken naar de mogelijkheden om de face-to-face contacten veilig en zorgvuldig uit te breiden. Dit doen we stap voor stap en op grond van ‘shared decision making’: de behandelaar, cliënt en naasten besluiten samen hoe de behandeling gestart of voortgezet wordt. Zorg via (beeld)bellen kan (deels) behouden blijven waar dat voor de cliënt en/of naasten van meerwaarde is. Dit alles uiteraard alleen wanneer er geen sprake is van (milde) gezondheidsklachten.

Crisis 

De crisiszorg is gewoon doorgegaan zoals we dat voor de coronacrisis deden. 

Groepsbehandeling

Groepsbehandelingen en/of deeltijdactiviteiten worden waar mogelijk weer opgestart. Omdat de kans op coronabesmetting nog steeds groot is, doen we dat in groepen van aangepaste grootte en conform 1,5 meter regels en hygiëneregels.

Huisbezoeken

Huisbezoeken worden alleen uitgevoerd als het nodig is in het belang van de cliënt. Voor kinderen tot 12 jaar geldt als richtlijn: face-to-face als het kan, online of beeldbellen als kind of ouders coronaklachten hebben.

Dagbesteding

Dagbestedingsactiviteiten en leer/werkprojecten zijn in de afgelopen tijd (deels) vervangen door digitale vormen van activiteiten of beperkt voortgezet. Momenteel zijn er plannen in de maak hoe we de face-to-face-activiteiten weer stap voor stap kunnen gaan herstarten. De grootte van de groepen is hierbij een bepalende factor.

Bezoek is weer ruimhartiger toegestaan
We hebben de bezoekregeling onlangs aangepast. Bezoek is gelukkig weer ruimhartiger toegestaan. De precieze invulling scheelt per afdeling. Op de ene afdeling is meer mogelijk dan de andere, afhankelijk van de faciliteiten en de cliëntgroep. 

Vrijwilligers weer welkom op locatie 
We zijn blij dat we komende periode de vrijwilligers weer langzaam terug op onze locaties kunnen verwelkomen. Ook dit blijft maatwerk. Niet bij al het werk van vrijwilligers is het mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Dat blijft wel een harde voorwaarde. 

 

Ik twijfel of ik corona heb, wat nu?

Twijfel je of je verschijnselen hebt die passen bij het coronavirus (COVID-19)? Bekijk dan eerst de vragen en antwoorden op de website van het RIVM. Twijfel je daarna nog? Bel dan het algemene nummer 0800-1202 om een test in te laten plannen of kijk op de website van de GGD

 

Meer informatie, of vragen?

Heb je nog vragen over de richtlijnen bij GGz Breburg? Neem contact op met de behandelaar of de persoon waar je een afspraak mee hebt. 

Daarnaast zijn er allerlei externe instanties waar je meer informatie kunt vinden:

  • Aangescherpte maatregelen coronavirus (Rijksoverheid)
  • Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat je in quarantaine of thuisisolatie zit? Dan kun je contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn 070-4455 888. Meer info.
  • De GGD heeft twee telefoonlijnen opengesteld voor vragen: voor Hart van Brabant is dat 0900-3646464 en voor West Brabant 085-0785617.
  • Het landelijk informatienummer van het ministerie van VWS is 0800-1351. Algemene informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM.
  • Diverse instanties zijn hulplijnen gestart om mensen te helpen, klik hier voor een overzicht. Of kijk op het overzicht van hulplijnen op nu.nl.
  • Adviespunt ContourdeTwern: Kom jij, door de oproep om thuis te blijven, in de problemen, die je niet opgelost krijgt met hulp van je buren of familie? Dan kun je het AdviesPunt bellen: (013) 549 86 46. Meer informatie vind je hier. 
  • De website Steffie.nl biedt eenvoudige uitleg over lastige onderwerpen.Er is nu ook uitleg over corona.
  • MIND heeft bovendien een overzicht gemaakt van zelfhulp apps, klik hier voor het overzicht.

 

Laatst bijgewerkt: 19 juni 2020, 14.00 uur.