Maatregelen GGz Breburg

GGz Breburg heeft maatregelen genomen om het coronavirus de baas te blijven en er voor te zorgen dat het virus zich niet snel verder verspreid. We proberen de zorg voor onze cliënten echter zoveel mogelijk door te laten gaan. Dit kan zijn in een andere vorm (bijvoorbeeld telefonisch) dan u als cliënt gewend bent. Op deze pagina leest u meer over de maatregelen. 

In het kort:

 • Houd u altijd aan de standaard regels rondom sociaal contact en hygiëne;

 • Alle individuele zorgafspraken en intakes worden per telefoon, e-mail of beeldbellen gedaan;

 • Alle groepsbehandelingen en deeltijdopnamen zijn stopgezet;

 • Alle restaurants van GGz Breburg zijn gesloten;

 • Wij verzoeken bezoekers dringend om niet op bezoek te komen;

 • Mocht bezoek echt onvermijdelijk zijn, dan kan soms een uitzondering worden gemaakt;

 • De vrijheden van cliënten die bij GGz Breburg verblijven zijn zoveel mogelijk beperkt.

Lees meer over deze maatregelen bij punt 1 t/m 7.


1. Wat kunt u zelf doen?

Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen:

 • Was uw handen regelmatig en grondig (minimaal 20 seconden). Zie hier de handwasinstructie.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geef tijdelijk geen handen meer en bewaar 1,5 meter afstand
 • Beperk uw sociale contacten


2. Behandelafspraken, zorgafspraken of intake zijn telefonisch, per e-mail of beeldbellen

Individuele behandel- of zorgafspraken en intakes worden allemaal telefonisch gedaan of via e-mail of beeldbellen. Alleen wanneer de afspraak niet digitaal kan plaatsvinden en ook niet uitgesteld kan worden, mag de afspraak face-to-face doorgaan. Dit geldt dan alleen als u geen (milde) gezondheidsklachten (zoals verkouden, hoesten of koorts) heeft. 

U wordt voor uw afspraak gebeld door het zorgsecretariaat of door uw behandelaar om te bespreken of de afspraak digitaal of op locatie plaatsvindt. 

3. Richtlijnen rondom bezoek, verlof en vrijheden

Wij verzoeken u dringend om niet op bezoek te komen, dit om de veiligheid van uw naaste, andere cliënten en de medewerkers te waarborgen. 

Bezoekregeling bij uitzondering
Mocht bezoek echt onvermijdelijk of cruciaal zijn, dan kan in sommige gevallen een uitzondering worden gemaakt met een 'beperkte bezoekregeling'. De regiebehandelaar neemt hierin het besluit. De cliënt mag bij een beperkte bezoekregeling alleen bezoek ontvangen op de eigen kamer. Daarbij geldt maximaal 1 persoon en maximaal een uur per dag. Bij voorkeur is dit steeds dezelfde persoon. De bezoeker mag uiteraard geen gezondheidsklachten hebben (verkoudheidsklachten, hoesten of koorts).

Verlof en vrijheden
Het verlof en vrijheden van cliënten die bij GGz Breburg verblijven worden ook zoveel mogelijk beperkt. Deze worden alleen verleend als dit in het belang is van de behandeling en dit wordt bepaald door de regiebehandelaar.

Tijdens het bezoek, verlof en vrijheden moeten altijd de regels rondom sociaal contact en hygiëne worden nageleefd, zie bij punt 1 'Wat kunt u zelf doen?'.

4. Groepsbehandeling en deeltijdbehandeling tijdelijk stopgezet

Omwille van het voorkomen van besmettingen, zijn al onze groepsbehandelingen, alle deeltijdopnamen, het aanbod van Werken en Leren en De Aanloop en De Inloop stopgezet t/m 6 april. We proberen de therapie voor deze cliënten zoveel mogelijk individueel te vervolgen, zoveel mogelijk telefonisch, via e-mail of beeldbellen. 

5. De restaurants van GGz Breburg zijn gesloten

In lijn met de landelijke maatregel zijn onze restaurants gesloten t/m 6 april.

6. Ik twijfel of ik corona heb, wat nu?

Twijfelt u of u verschijnselen heeft die passen bij het coronavirus (COVID-19)? Bekijk dan eerst de vragen en antwoorden op de website van het RIVM. Twijfelt u daarna nog? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is.

7. Meer informatie, of vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact op met uw behandelaar of de persoon waar u een afspraak mee hebt. De medewerkers van GGz Breburg weten wat het beleid is en worden continu van de laatste informatie voorzien.

 • Aangescherpte maatregelen coronavirus sinds 23-03-2020 (Rijksoverheid)
 • Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat je in quarantaine of thuisisolatie zit? Dan kun je contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn 070-4455 888. Meer info.
 • De GGD heeft twee telefoonlijnen opengesteld voor vragen: voor Hart van Brabant is dat 0900-3646464 en voor West Brabant 085-0785617.
 • Het landelijk informatienummer van het ministerie van VWS is 0800-1351. Algemene informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM.

In deze folder voor cliënten, naasten en bezoekers staat bovenstaande informatie ook beknopt weergegeven. De folder bevat geen actuele informatie, die staat op deze webpagina. 

8. Adviespunt ContourdeTwern

Kom jij, door de oproep om thuis te blijven, in de problemen, die je niet opgelost krijgt met hulp van je buren of familie? Dan kun je het AdviesPunt bellen. Het AdviesPunt is op werkdagen zowel telefonisch als per mail bereikbaar. Ze kunnen je bijvoorbeeld helpen bij het doen van boodschappen of regelen van maaltijden. Bel naar (013) 549 86 46. Meer informatie over het Adviespunt vind je hier. 

Laatst bijgewerkt: 26 maart 2020, 11.00 uur.