Maatregelen GGz Breburg

GGz Breburg heeft maatregelen genomen om het coronavirus de baas te blijven. We bekijken continue naar wat er nodig is om de veiligheid van onze cliënten en medewerkers te waarborgen. Op deze pagina leest u meer over deze maatregelen. 

Dragen van mondkapjes

We volgen de richtlijn van het RIVM en het ROAZ. Bij GGz Breburg geldt vanaf heden het dringende advies om een mondkapje te dragen. 

 • In de publieke ruimtes

In de publieke ruimtes waarin je deelneemt aan 'het verkeer' vragen we iedereen een niet-medisch mondmasker te dragen. Dit zijn onder andere: de gangen, de toiletten, het restaurant, de entree. Zodra je op een plek zit en je 1,5 meter onderlinge afstand kunt borgen, mag het masker af. Uiteraard met inachtneming van de overige hygiënemaatregelen.

Cliënten zijn niet verplicht om een mondmasker te dragen, maar het is wel een dringend advies. Je mag je eigen masker gebruiken. Recepties zullen daarnaast bevoorraad worden met niet-medische mondmaskers voor iedereen die geen eigen masker bij heeft.

 • In ruimtes waar zorg verleend wordt (ambulant, ART beschermd wonen)

In alle ruimtes waar zorg wordt verleend geldt: wanneer de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden, of wanneer er een verhoogde kans is dat iemand besmet is (bijvoorbeeld omdat hij/zij klachten heeft) draagt zowel de professional als de cliënt een chirurgisch mondmasker.

 • De klinieken

Binnen onze klinieken kan vaak de 1,5 meter afstand niet gegarandeerd worden, dus hier geldt: cliënten op de kliniek worden zoveel mogelijk gestimuleerd ook een mondkapje te dragen wanneer de 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden.

Dit geldt voor de volgende klinieken:

 • Impact: HIC’s, Terreinen Dongen en Etten-Leur
 • Senioren: Care en Cure
 • Jeugd: Poolseweg, Breda
 • Volwassenen: Dubbele Diagnose (DD) en Centrum Veerkracht en Stabiliteit (CVS)

Tips bij het gebruik van mondmaskers in algemene zin

 • Als het masker vochtig of vuil wordt, vervang je deze direct door een schone.
 • Gebruik het masker niet langer dan 4 uur aaneengesloten. Daarna vervang je deze door een schone.
 • Zorg bij het op en af doen van het masker dat je je handen hebt gewassen.

Een bezoek aan onze locatie

Jouw veiligheid en die van onze medewerkers is het allerbelangrijkste. Daarom zorgen wij ervoor dat een behandeling op locatie op een veilige manier kan plaatsvinden. We hebben onze locaties en behandelruimtes zo ingericht dat we kunnen voldoen aan de RIVM richtlijnen. Maar we vragen ook aan jou om onderstaande richtlijnen na te leven. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat waar jouw behandeling plaatsvindt.

Behandelingen

Zowel online als face-to-face

Door het coronavirus zijn we voor veel behandelingen noodgedwongen overgestapt op onlinebehandeling of (beeld)bellen. Voor alle cliënten wordt gekeken naar de mogelijkheden om de face-to-face contacten veilig en zorgvuldig uit te voeren. Dit doen we op grond van ‘shared decision making’: de behandelaar, cliënt en naasten besluiten samen hoe de behandeling gestart of voortgezet wordt. Zorg via (beeld)bellen kan (deels) behouden blijven waar dat voor de cliënt en/of naasten van meerwaarde is. Dit alles uiteraard alleen wanneer er geen sprake is van (milde) gezondheidsklachten.

Crisis 

De crisiszorg is gewoon doorgegaan zoals we dat voor de coronacrisis deden. 

Groepsbehandeling

Groepsbehandelingen en/of deeltijdactiviteiten worden waar mogelijk face-to-face gedaan. Omdat de kans op coronabesmetting nog steeds groot is, doen we dat in groepen van aangepaste grootte en conform 1,5 meter regels en hygiëneregels.

Huisbezoeken

Huisbezoeken worden alleen uitgevoerd als het nodig is in het belang van de cliënt. Voor kinderen tot 12 jaar geldt als richtlijn: face-to-face als het kan, online of beeldbellen als kind of ouders coronaklachten hebben.

Dagbesteding

Dagbestedingsactiviteiten en leer/werkprojecten zijn in de afgelopen tijd (deels) vervangen door digitale vormen van activiteiten of beperkt voortgezet. Er wordt steeds bekeken of en hoe we de face-to-face-activiteiten kunnen herstarten. De grootte van de groepen is hierbij een bepalende factor.

Bezoekregeling
De bezoekregeling is op elke afdeling anders. Dit omdat op de ene afdeling meer mogelijk is dan de andere, afhankelijk van de faciliteiten en de cliëntgroep. 

Vrijwilligers 
Ook het werk van vrijwilligers blijft maatwerk. Niet bij al het werk van vrijwilligers is het mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Dat blijft wel een harde voorwaarde. 

Ik twijfel of ik corona heb, wat nu?

Twijfel je of je verschijnselen hebt die passen bij het coronavirus (COVID-19)? Bekijk dan eerst de vragen en antwoorden op de website van het RIVM. Wil je een test inplannen, dan kan via deze website.

 • Tip: gebruik de optie om je uitslag te ontvangen via je DigiD. Met deze optie blijk je sneller een uitslag te kunnen inzien. 

Meer informatie, of vragen?

Heb je nog vragen over de richtlijnen bij GGz Breburg? Neem contact op met de behandelaar of de persoon waar je een afspraak mee hebt. 

Daarnaast zijn er allerlei externe instanties waar je meer informatie kunt vinden:

 • Laatste nieuws coronavirus (Rijksoverheid)
 • Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat je in quarantaine of thuisisolatie zit? Dan kun je contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn 070-4455 888. Meer info.
 • Het landelijk informatienummer van het ministerie van VWS is 0800-1351. Algemene informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM.
 • Diverse instanties zijn hulplijnen gestart om mensen te helpen, kijk op het overzicht van hulplijnen op nu.nl.
 • Adviespunt ContourdeTwern: Kom jij, door de oproep om thuis te blijven, in de problemen, die je niet opgelost krijgt met hulp van je buren of familie? Dan kun je het AdviesPunt bellen: (013) 549 86 46. Meer informatie vind je hier. 
 • De website Steffie.nl biedt eenvoudige uitleg over lastige onderwerpen.Er is nu ook uitleg over corona.

 

Laatst bijgewerkt: 7 oktober 10.00 uur.