De FACT- en VIP-teams van GGz Breburg verlenen intensieve psychiatrische behandeling aan huis. De FACT-teams behandelen mensen met psychiatrische en andere problemen op meerdere levensgebieden. Vaak gaat het om psychosegevoeligheid al dan niet in combinatie met verslavingsproblemen. De VIP-teams zijn gespecialiseerd in het snel signaleren en behandelen van een eerste psychose.

FACT-teams

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment; het is een behandeling die zich richt op herstel in de leefomgeving van de cliënt. In FACT-teams werken verschillende hulpverleners samen aan de behandeling en ondersteuning van mensen met psychiatrische problemen en andere problemen op meerdere levensgebieden (denk aan een combinatie van geldproblemen, eenzaamheid, dreigende huisuitzetting, verslaving of het ontbreken van een dagbesteding/betaalde baan). Lees meer over FACT in deze folder. Verwijzers kunnen patiënten aanmelden voor het FACT-team. Voor rechtstreeks overleg kun je tijdens kantooruren contact opnemen met het FACT-team in jouw werkgebied: 

 • FACT Waalwijk, Kasteellaan 6, 5141 BM Waalwijk
  (06) 23 58 82 57
 • FACT Dongen, Heuvelstraat 35, 5101 TB Dongen
  (06) 51 31 95 62
 • FACT Tilburg West/Noord, Mendelssohnstraat 21, 5011 PA Tilburg
  (06) 51 09 84 19
 • FACT Tilburg Centrum Oost, De Ruijterstraat 33, 5021 VA Tilburg
  (06) 13 26 09 05
 • FACT Breda Noord, Bastionstraat 1, 4817 LD Breda
  (06) 83 15 31 94 
 • FACT Breda Centrum-Zuid, Bastionstraat 1, 4817 LD Breda
  (06) 20 14 33 82
 • FACT Etten-Leur, Concordialaan 131, 4874 NS Etten-Leur
  (088) 016 40 21
 • FACT Oosterhout, Sweelinckstraat 10, 4904 MA Oosterhout
  (06) 13 35 46 69

VIP-team

VIP staat voor Vroege Interventie Psychose. Een eerste psychose treedt meestal op tussen de 16 en 36 jaar. Een heftige ervaring, maar als we op tijd ingrijpen, kunnen we de impact van de psychose zo klein mogelijk houden en de kans op een terugval minimaliseren. Ons VIP-team werkt volgens de FACT-methode, maar is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding bij een eerste psychose. Lees meer in deze folder.

Verwijzers kunnen patiënten aanmelden voor het VIP-team. Voor rechtstreeks overleg kun je tijdens kantooruren contact opnemen met het VIP-team: tel (06) 10 09 56 30 of mailadres vip@ggzbreburg.nl

Het team werkt vanuit twee locaties:

 • De Ruijterstraat 33, Tilburg
 • Poolseweg 190, Breda

Crisis

Bij een psychiatrische crisis buiten kantooruren kun je de crisisdienst van GGz Breburg inschakelen.

Meer informatie

Lees meer over ons aanbod in de wijken.