Herstellen doe je bij voorkeur thuis, met de mensen die belangrijk voor je zijn. Is opname toch nodig, dan streven we ernaar deze zo kort als verantwoord en mogelijk te houden.

Op weg naar één sluitende keten voor acute ggz-zorg

'Herstellen doe je thuis en met de mensen die belangrijk voor je zijn'. Met dit statement geven we uitvoering aan een nieuwe vorm van acute zorg: acute zorg gebaseerd op de uitgangspunten uit de herstelvisie en positieve gezondheid. We werken aan een sluitende keten voor de acute ggz en gaan samen op weg naar de beste zorg voor mensen die in een acute fase een beroep op ons doen.

Het plan om de acute zorg binnen GGz Breburg meer naar elkaar toe te brengen is ingedeeld in vier deelprojecten:

  • De transitie van Centrum Veerkracht en Stabiliteit (CV&S);
  • De uitrol van IHT;
  • Expeditie Herstel: de inzet van resourcegroepen (R-ACT) binnen de acute keten;
  • De Wet Verplichte ggz.